You need to upgrade your Flash Player
   

Фотоволтаични системи за собствена консумация

ЕНЕРГИЯ ОТ СЛЪНЦЕТО Слънцето е безплатен и неизчерпаем енергоизточник. С напредъка на технологиите за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия, фотоволтаичните инсталации се превръщат във все по-предпочитана алтернатива на конвенционалните източници на енергия. Цените на енергията, произведена от ВЕИ, са единствените, които ще намаляват в дългосрочна перспектива, докато цените на традиционните енергоизточници ще се повишават заради изчерпването на изкопаемите ресурси.       

   

Новини

2014-10-30
Да се подготвим за зимата
2014-10-09
Новото LOGO! 8 серия на SIEMENS вече е в България!
2014-10-08
Специална оферта за серия ключове и контакти Anya на Schneider Electric