Производство

Като производител с традиции и опит ние влагаме в своите продукти най-съвременните технологии и най-добрите материали, за да предложим на клиентите си актуални гами продукти, отговарящи на световните норми и стандарти.

 

Нашата дъщерна фирма Инженеринг ЕАД разполага с много добри специалисти, съвременни софтуерни продукти, компютърна техника, модерна складова база и организационна структура за управление на производствените процеси.

  • механичен цех за автоматично разкрояване и обработване на метални листови материали, оборудван с машини "Haco";
  • електромонтажни цехове за асемблиране на ел. табла, оборудван с машини "Alfra";
  • ново изграден цех за прахово боядисване;

 

Нашето производство включва:

 

  • електрически табла;
  • разпределителни шкафове;
  • бетонови комплектни трансформаторни подстанции;
  • комплектни разпределителни уредби 24 kV;
  • осветителни тела;
  • инверторни станции за ФЕЦ

 

 

 

_mg_2815_120   _mg_2788_120         

 Екипът

 

 

Ел. табла 

 

 

БКТП 

 

 

КРУ 

 

Трансформатори 

 

 

              

 FGP

   

FPS 

 

 

PS 

 

 

DLF 

 

 

 FPK