Сертификати
Декларация
Декларация във връзка с управлението на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд.
Declaracia-2017.pdf
ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015


Сертификат ISO 9001_2015_BG.pdf
ISO 14001:2015
Сертификат ISO 14001:2015
Сертификат ISO 14001_2015_BG.pdf
OHSAS 18001:2007
Сертификат OHSAS 18001:2007
Сертификат OHSAS 18001_2007_BG.pdf
КСБ - І гр.

Удостоверение на Камарата на строителите в България за І група строежи. 


I gr.pdf
КСБ - ІІ гр
Удостоверение на Камарата на строителите в България за ІІ група строежи.
II gr.pdf
КСБ - ІІІ гр.
Удостоверение на Камарата на строителите в България за ІІІ група строежи.
III gr.pdf
КСБ - ІV гр.
Удостоверение от Камарата на строителите в България за ІV група строежи.
IV gr.pdf
КСБ - V гр.
Удостоверение от Камарата на строителите в България за V група строежи.
V gr.pdf