Контакти
УПРАВЛЕНИЕ

 
 img_0669_120_01   
Инж. Атанас Танчев   
Изпълнителен директор   
тел.: +359 (32) 608 133   
факс: +359 (32) 671 133    
e-mail: atanas.tanchev@filkab.com   
e-mail: office@filkab.com   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
инж. Илия Андреев инж. Александър Приходков                           инж. Калина АнгеловаЗдравко Пейчев 
Търговски директор

Директор

Изпълнение на проекти        

Директор

Човешки ресурси и административна дейност                            

Финансов Директор
тел.   +359 (32) 277 192тел.:   +359 (32) 608 134 тел.:   +359 (32) 277 287тел.:   +359 (32) 608 579
факс +359 (32) 671 133факс:  +359 (32)  671 133  факс:  +359 (32)  671 133  факс:  +359 (32)  671 133
e-mail: ilia.andreev@filkab.com
e-mail:  a.prihodkov@filkab.come-mail: kalina.angelova@filkab.come-mail: zdravko.peychev@filkab.com