Контакти
АДМИНИСТРАТИВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Лъчезар Метанов  инж. Филип Филипов
Ръководител направление  Ръководител направление 

ИТ и информационна сигурност

 Ремонт и поддръжка           
тел.:       +359 (32) 277 288 тел.:       +359 (32) 277 189
факс:      +359 (32) 678 019 

факс:      +359 (32) 671 133  

e-mail:     lmetanov@filkab.com e-mail:   filip.filipov@filkab.com  
   
Снежана Колева Снежана Делчева
Ръководител ИСУ Ръководител ЗБУТ
тел.:       +359 (32) 277 148   тел.:       +359 (32) 277 188
факс:      +359 (32) 671 133  факс:      +359 (32) 671 133
e-mail:     snejana.koleva@filkab.com 

e-mail:     snejana.delcheva@filkab.com