Контакти
ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

инж. Александър Приходков
  
Директор
  

тел.   +359 (32) 608 134

  
факс +359 (32) 671 133   
e-mail: a.prihodkov@filkab.com  
   
   
МЕНИДЖЪРИ КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ
 
   
инж. Марин БалевДелчо Панчев

                           

тел.   +359 (32) 608 574тел.   +359 (32) 608 131 
факс +359 (32) 671 133факс +359 (32) 671 133 
e-mail: marin.balev@filkab.com  e-mail: delcho.panchev@filkab.com 
   
   
ПРОЕКТНИ МЕНИДЖЪРИ
 
   
инж. Симеон Симеонов инж. Тихомир Славчев 
тел.   +359 (2) 421 79 13 тел.   +359 (2) 421 99 05 
факс +359 (2) 936 75 92 факс +359 (2) 936 75 92 
 e-mail: simeon.simeonov@filkab.com  e-mail: tihomir.slavchev@filkab.com