Контакти
ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ

 img_5017_120  img_5099_120  img_4861_120

инж. Тодор Миндов                   

 инж. Веселин Гичев Стефана Маданска               
Продуктов мениджър Продуктов мениджър   Продуктов мениджър
Кабели и проводници Електроапаратура  и средства за автоматизация Електроинсталационни материали

 

 

 

тел.: +359 (32) 277 190

 тел.: +359 (32) 277 197 тел.: +359 (32) 277 141 
факс: +359 (32) 672 476  факс: +359 (32) 673 107 факс: +359 (32) 674 208 
e-mail: todor.mindov@filkab.com  e-mail: veselin.gichev@filkab.com    e-mail:     stephana.madanska@filkab.com     

 

 

 

   
 img_4871_120  img_4809_120  
инж. Емилия Станева  инж. Даниел Иванов              инж. Екатерина Видева
Продуктов мениджър  Продуктов мениджър Ръководител направление
Осветителна техника   Кабелна арматура Логистика
тел.:  +359 (32) 277 142  тел.: +359 (32) 608 884 тел.: +359 (32) 608 813
факс: +359 (32) 671 133  факс: +359 (32) 673 107 факс: +359 (32) 671 133

e-mail: emilia.staneva@filkab.com       

 e-mail: daniel.ivanov@filkab.com e-mail: ekaterina.videva@filkab.com