Монтаж

Фирма ФИЛКАБ АД извършва монтаж на комплексно електрообзавеждане и пускане в действие част електро на договорирани обекти и съоръжения. Фирмата разполага със всички технически средства и съоръжения за извършване на качествени строително-монтажни работи и пуско-наладъчни дейности.

 

 

__800        

 

 

Прочете повече за продукцията на Дирекция "Инженерингова дейност"