Производство

В производствения участък на ФИЛКАБ АД се произвеждат:

 

  • всички видове електрически табла: силови разпределителни табла, табла за автоматизация и контрол, електромерни табла, ел. табла за жилищни и обществени сгради, метални кутии FIL и др.;
  • комплектни бетонови трансформаторни постове (БКТП) за захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии до 20kV.Комплексни комутационни устройства (КРУ) за вторично разпределение на ел. захранване СрН;
  • секция „Мерене" - предназначена за свързване към всякакъв вид разпределителна уредба СрН;
  • осветителни тела.

 

За тази цел отделът разполага с модерна складова база, под­държаща наличности от необходимите материали за производството. Разполагаме със съвременен технологичен комплекс за обработка на листов материал, участъци за металообработка, пресоване , заваряване, монтаж на метални конструкции, монтажни цехове за производство на електрически табла, БКТП, КРУ.

 

В производството се използват най-съвременни машини и технологии и електроматериали с най-високо качество.

 

 

            

 

 

Прочете повече за продукцията на Дирекция "Инженерингова дейност"