Услуги

Инженерингов отдел на ФИЛКАБ АД извършва:

 

  • услуги и консултантски дейности в областта на комплексното електро­обзавеждане на обекти, ин­сталации и промишлени ли­нии;
  • проектиране на комплексно елект­рообзавеждане за разпределение и управле­ние;
  • пълно проектиране ел.част на обекти и комплексна доставка на заложените в проекта уре­ди, апарати, аксесоари и окомплектовка;
  • окабеляване;
  • КИП и А дейност;
  • пусконаладъчни дейности, пускане в експлоатация на обекти, програмиране на индустриални контролери.

 

 

      

 

 

Прочете повече за продукцията на Дирекция "Инженерингова дейност"