Анкетна форма

1. Продуктите, които купувате от Филкаб АД:

2. Колко често купувате нашите продукти?

3. Каква е вашата оценка за?

  Показател Оценка   Важност на показателя
Продукти   високо добро средно ниско мн. важен важен неважен
Качество на предлаганите продукти
Качество на продуктите в конкурентни фирми  
Пълнота на продуктовата гама
Пълнота на продуктовата гама в конкурентни фирми  
Поддържане на складови наличности
Складови наличности в конкурентни фирми  
  Показател Оценка   Важност на показателя
Обслужване   високо добро средно ниско мн. важен важен неважен
Компетентност на служителите
Компетентност на служителите в конкурентни фирми  
Време за отговор
Време за отговор в конкурентни фирми  
Удобство на поръчването
Удобство на поръчването в конкурентни фирми  
  Показател Оценка   Важност на показателя
Доставки   високо добро средно ниско мн. важен важен неважен
Доставки на посоченото място
Доставки на посоченото място в конкурентни фирми  
Точност при изпълнение на доставките
Точност при изпълнение на доставките в конкурентни фирми  
Спазване на срокове за доставки
Спазване на срокове за доставки в конкурентни фирми  
  Показател Оценка   Важност на показателя
Рекламации   високо добро средно ниско мн. важен важен неважен
Уреждане на рекламации
Уреждане на рекламации в конкурентни фирми  
Уреждане на текущи проблеми
Уреждане на текущи проблеми в конкурентни фирми  

4. Как получихте първата информация за Филкаб АД?

5. Вашето мнение и препоръки: