Годишна класация „ТОП 50+” на Камарата на строителите в България за 2009 г.

Всяка година на 26 октомври - Димитровден, приет за официален празник на строителя, КСБ отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в България, връчвайки годишните си награди.

Класирането се извършва в четири групи строежи, които отразяват различната специфика в дейността на фирмите и съгласно структурата на регистъра на КСБ:

 

•        Първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

•        Втора група - строежи от транспортната инфраструктура;

•        Трета група - строежи от енергийната инфраструктура;

•        Четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

 

Разпределението в отделните групи става съгласно посочения от фирмите приоритет на групите строежи при вписването им в Регистъра. Класирането в "ТОП 50+" се извършва на база съдържащата се информация в публичната част на Регистъра за последната финансова година.

 

 

ФИЛКАБ АД бе отличен с бронзова награда в трета група за постигнати резултати в изпълнението на строежи от енергийната инфраструктура на България.

 

Строител

Седалище

Награда

1.

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

София

Платинена

2.

Енемона АД

Козлодуй

Златна

3.

Евробилд ООД

Бургас

Сребърна

4.

ФИЛКАБ АД

Пловдив

Бронзова

 

 

dsc06264_new_800x600_120
   
dsc06254_800x600_120

 

 

ФИЛКАБ АД заема 11-то място по нетни приходи от продажби за 2009 г. в класацията "Топ 50+" на КСБ.

 

 

"ТОП 50" ПО НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2009 г. НА СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС И ЧЛЕНОВЕ НА КСБ

 

 

Строител

Седалище

НПП 2009 г. /хил. лв./

1

ГЕОТЕХМИН ООД

София

356865

2

ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - КЛОН БЪЛГАРИЯ

София

227969

3

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

София

204576

4

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

София

202345

5

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

София

202269

6

ВОДСТРОЙ 98 АД

София

144228

7

БАЛКАНИ ЛК ЕООД

Бургас

110514

8

БАЛКАНСТРОЙ АД

Разлог

100907

9

ПИ ЕС АЙ АД

Стара Загора

95250

10

ЕНЕМОНА АД

Козлодуй

90230

11

ФИЛКАБ АД

Пловдив

90151

12

СИЕНИТ ООД

Пловдив

86352

13

ЕВРОБИЛД ООД

Бургас

80652

14

ПЛАНЕКС ООД

Варна

79067

15

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

София

78389

16

СТРОЙ - КОНСУЛТ ЕООД

Сливен

73708

17

КОМФОРТ ООД

Варна

70893

18

ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ AД

София

66687

19

НИКМИ АД

София

61379

20

МАРКАН ООД

Самоков

59194

21

ЩРАБАГ ЕАД

София

58851

22

МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

София

56642

23

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

София

52241

24

СОФСТРОЙ АД

София

51223

25

БИНДЕР АД

Сливен

50285

26

ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Стара Загора

49936

27

АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД

София

49857

28

ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

София

49017

29

Държавно предприятие СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

София

47386

30

СТРОИТЕЛ ВД ООД

Стара Загора

46767

31

СТАНИЛОВ ЕООД

София

46471

32

СК - 13 ХОЛД -ИНГ АД

София

45915

33

АБ АД

Хасково

41690

34

ЕВРО АЛИАНС ХОЛДИНГ ЕАД

София

40258

35

МИДИЯ АД

Бургас

39943

36

ХИДРОСТРОЙ АД

Варна

39065

37

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН АД

София

38915

38

ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

София

37544

39

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД

София

37416

40

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕАД

София

35757

41

Държавно предприятие ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

София

35437

42

ГЕОСТРОЙ ЕАД

София

35189

43

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД

София

34211

44

ЕМУ АД

с.Разбойна, обл. Търговище

34054

45

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД

Благоевград

33552

46

ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД

Пловдив

33202

47

ДРАГИЕВ И КО ООД

Пловдив

32073

48

ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

София

31403

49

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т EАД

Търговище

31226

50

АЛФА ГРУП 2003 ООД

София

30599