Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа

Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2015 г.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" номинира ФИЛКАБ АД в призовата тройка на предприятията от ГРУПА 2 - СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Групата се определя в  зависимост от вида на икономическата дейност и броя на заетите в предприятието лица (от 50 до 250 заети лица). Фирмата получи грамота за второ място за приноса си сред най-добрите български практики в областта на ЗБУТ.

gramota01_400