ДЕН НА ИНДУСТРИАЛНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ

На 01.12.2011 г.  Филкаб АД съвместно със Шнайдер Електрик България организира Ден на индустриалната автоматизация, който се състоя в административната сграда на Филкаб АД в гр. Пловдив. Интерес към семинара проявиха специалисти в областта на автоматизацията и управлението от цялата страна.

Лекторите от Шнайдер представиха последните новости при честотните регулатори Altivar, софтстартерите Altistart и операторските дисплеи Magelis.

Първата част от семинара бе за честотните регулатори и софтстартери за постоянен момент: Altivar 12, Altivar 312, Altivar 32, Altivar 71.

Втората част бе за честотните регулатори и софтстартери за променлив момент: Altivar 212, Altivar 61; Софтуер за конфигуриране SoMove; Софтуер за енергийна ефективност Eco2.

Третата част - човеко-машинен интерфейс: малки дисплеи Magelis HMISTO и HMISTU, нисък клас PLC.

Теоретичната част на презентациите беше подкрепена с демонстрации и обсъждане на практическите приложения на предлаганите продукти.