Да се подготвим за зимата

Последиците от ниските температури през зимата като замръзнали улуци, ледени висулки, застрашаващи живота, хлъзгави стълби и рампи, спукани тръби, ни създават редица неудобства и могат да имат дълготрайни последици.

Едно решение за много от тях намираме в продуктите на  Heat Trace Ltd. От 8 години Филкаб АД ги предлага на българския пазар с голям успех, както за промишлени цели, така и за бита. Английската фирма Heat Trace Ltd. има дългогодишен опит в производството на нагревателни кабели с различно приложение и през последните години се превърна в лидер на този пазарен сегмент.

 Най-голямо значение фирмата отдава на саморегулиращите се нагревателни кабели. Какво ще рече „саморегулиращи" ще попитате вие? - Обяснението не е сложно: Саморегулиращ се нагревателен кабел е по-особен вид нагревателен кабел, който вместо стандартните нагревателни елементи кантал или нихром използва за нагревателен елемент полупроводник със свойството да изменя консумацията си в зависимост от температурата.

542_general_120        200_general_120_02       624_general_120

Когато имаме ниска температура, консумацията е висока и резултата е, че се отделя по-голямо количество енергия необходимо за поддържане на зададената температура. При повишаване темпера-турата на системата, консумацията на кабела намалява, така намалява и изходната енергия. Обективно консума-цията варира от 30% до 110% от номиналната мощност на нагревателния кабел.

Смело производителят ги класифицира, като енергоспестяващи.  Физиката на процеса е добре известна за всички, внимавали в часа по материалознание в урока за полупроводници.

Друго голямо преимущество на този тип кабели е възможността им да се режат на точни дължини, т.е. имаме тръба 3 м, отрязваме си 3 м нагревателен кабел и го монтираме. Който има някакви познания в тази област знае, че обикновените нагревателни кабели се продават на фабрични дължини, които не могат да се променят, т.е. на нас ни трябват 3 м за тръбата, но нагревателя е 4 м и дори да компенсираме тази дължина със спирален монтаж, ние получаваме по-висока консумация на енергия от необходимата ни по задание.

Друг важен момент е лесната възможност за отклоняване на нагревателния кабел - при разклоняващи си водопроводи или снеготопене на покриви (улуци и водостоци) неговото използване е много удобно.

Тези кабели лесно могат да бъдат подвързани, наддадени или муфирани след механична повреда. За запознатите, термини, като студен край и ремонт на постоянно съпротивителен (обикновен) нагревател носят неприятни усещания, които няма да изпитате със саморегулиращите се.

При включване, саморегулиращите се нагревателни кабели повишават плавно температурата на системата, а не със скок, като обикновените постоянно съпротивителни  нагревателни кабели.

Филкаб предлага консултации и решения за всички клиенти, които проявят интерес. Всяка нагревателна система се пресмята индивидуално със софтуер на производителя и на база на резултата, ще Ви бъде предложено най-изгодното и икономично решение, което върши дълготрайно своята задача.

Като финал трябва да подчертаем, че саморегулиращите нагревателни кабели са съвременното, екологично, дълготрайно и надеждно решение в борбата с негативните последици на зимата.

За повече информация:

 

ФИЛКАБ АД

инж. Петър Данчев

инж. Даниел Иванов

тел.:   (032) 277 280, 608 884

e-mail: access@filkab.com