КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ С НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗИМАТА

 

 

 

 

 

 

 

 


flamefreezing_120_02  burstcopperpipingduetofreezing_120_06 8_120_04

Замръзнали улуци, ледени висулки, застрашаващи живота, хлъзгави стълби и рампи, спукани тръби - много са последиците от ниските температури през зимата, които ни създават редица неудобства и могат да имат дълготрайни последици. Едно решение за много от тях намираме в продуктите на Heat Trace Ltd.

От 8 години Филкаб АД ги предлага на българския пазар с голям успех, както за промишлени цели, така и за бита. Английската фирма Heat Trace Ltd.  е лидер на пазара с дългогодишен опит в производството на нагревателни кабели с различно приложение. Най-голямо значение фирмата отдава на саморегулиращите се нагревателни кабели.

 

 

03_120_04   04_120_02

 

Саморегулиращ се нагревателен кабел  Gte спада към групата на нагревателни кабели за защита на покриви и улуци от сняг и лед. При него вместо стандартните нагревателни елементи кантал или нихром се използва за нагревателен елемент полупроводник със свойството да изменя консумацията си в зависимост от температурата. Когато имаме ниска температура, консумацията е висока, в резултат на което се отделя по-голямо количество енергия, необходимо за поддържане на зададената температура. При повишаване температурата на системата, консумацията на кабела намалява, така намалява и изходната енергия. Обективно консумацията варира от 30% до 110% номиналната мощност на
нагревателния кабел. Смело производителят ги класифицира, като енергоспестяващи.


200_general_400

Друго голямо преимущество на този тип кабели е възможността им да се режат на точни дължини, т.е. имаме тръба 3 м, отрязваме 3 м нагревателен кабел и го монтираме. Обиикновените нагревателни кабели се продават на фабрични дължини, които не могат да се променят и се налага да компенсираме тази дължина със спирален монтаж, при което се получава по-висока консумация на енергия от необходимата ни по задание.


02_400

Друг важен момент е лесната възможност за отклоняване на нагревателния кабел - при разклоняващи си водопроводи или снеготопене на покриви (улуци и водостоци) неговото използване е много удобно. Могат де се поставят върху пластмасови повърхности без опасност от стопяване или повреда на повърхностния слой. Лесно могат да бъдат подвързани, наддадени или муфирани след механична повреда. При включване, саморегулиращите се нагревателни кабели повишават плавно температурата на системата, а не със скок, като обикновените постоянно съпротивителни  нагревателни кабели. 

За повече информация: http://www.filkab.com/ ФИЛКАБ АД - инж. Петър Данчевтел.:  (032) 277 280e-mail: petar.danchev@filkab.com