КАЧЕСТВЕНО И ЕФЕКТИВНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ – ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ ОТ ФИЛКАБ И GE Lighting

КАЧЕСТВЕНО И ЕФЕКТИВНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ – ИЗГОДНО РЕШЕНИЕ ОТ ФИЛКАБ И GE Lighting

 

Предлагаме Ви икономически изгодно решение за замяна на конвенционалното с енергоефективно LED осветление за индустриални и търговски обекти. Благодарение на партньорството с GE Lighting това става без никаква финансова инвестиция от страна на клиента.

 

Програмата се изплаща единствено от значителните спестявания, които клиентите реализират. Подмяната на конвенционалното с LED осветление спестява до 80% от електропотреблението. Ако след инсталацията на LED осветителните тела разходите на клиента за електроенергия намалеят с 1000 лева месечно, то част от тези 1000 лева покрива стойността на новоинсталираните осветители, а останалата част клиентът задържа за себе си. По този начин спестяването започва още от първия месец. В зависимост от проекта инвестицията се изплаща между 3 и 5 години. След този период цялото месечно спестяване от 1000 лева остава за клиента.

 

Допълнително предимство на светодиодните продукти е техният дълъг живот – над 100 000 часа. Това свежда до минимум разходите за поддръжка и допълнителни средства, които клиентът спестява.

 

Освен икономическата изгода LED осветлението предоставя и много други предимства. Бялата му светлина увеличава усещането за безопасност у хората. Оптималното светоразпределение без заслепяване води до по-ясно и фокусирано виждане на различни обекти. Резултатът е по-добра работна среда и повишена производителност. Употребата на LED източници на светлина може да намали с 50% – 70% въглеродните емисии, отделяни в атмосферата.

 

Равносметката е по-ниски разходи за електроенергия, по-ниски разходи за поддръжка, по-добра работна среда, повишена производителност, по-малко вредни газове. Колкото по-скоро се свържете с нас, толкова по-скоро ще се убедите в предимствата на LED осветлението!

 

It's time to switch to LED!

 

За контакт:

тел: (032) 277 171

email: office@filkab.com