КОНКУРС ЗА СПЕДИТОРИ

КОНКУРС ЗА СПЕДИТОРИ

Филкаб АД организира конкурс за избор на спедитори за международни доставки. Настоящият конкурс ще бъде проведен на няколко етапа:

I. етап - проверка на съответствието с посочените в поканата изисквания и избор на спедитори за участие на втори етап;

II. етап - оценка на кандидатите по представени ценови оферти;

III. етап - разглеждане и преговори по ценовите оферти.

Ще очакваме Вашите предложения до 15.02.2015 г. на адрес:

Филкаб АД

4004 Пловдив

ул. Коматевско шосе 92

Направление Логистика

Екатерина Видева

ekaterina.videva@filkab.com

 

Всички подали коректни оферти ще бъдат информирани писмено за резултатите от конкурса.

За по-подробна информация, натиснете тук.