Конкурс за избор на доставчик на офис материали

Уважаеми Дами и Господа,

 

Филкаб АД е фирма с дългогодишен опит и традиции в областта на производството и търговията с електротехнически продукти.

За нормалното функциониране на своите офиси и бази, фирмата се нуждае от своевременна доставка на качествени офис материали. С цел да се оптимизират разходите и да се регламентират взаимоотношенията по доставките, Филкаб АД периодично провежда вътрешен конкурс за избор на доставчик.

 

            С това писмо Ви каним да участвате в предстоящия конкурс за избор на доставчик на офис материали.

Бихме желали да представите Вашите предложения както следва:

1.    Ценова оферта по посочени позиции в Приложение 1 за най-често използваните офис материали. Цените да са посочени в лева, без ДДС на артикули с Европейски произход (сертификат). Ако доставчикът не предлага такива и включи в ценовата оферта артикули с друг произход, това да е изрично споменато. Цените на артикулите да са валидни в рамките на срока на Договора. Договор се сключва с избарния доставчик за срок от една година с възможно удължаване за още една.

2.    Условия на доставка:

-       Време за изпълнение на заявката от нейното подаване;

-       Наличен автопарк и служители в офис - Пловдив;

-       Определяне на един служител за работа с Филкаб АД;

-       Възможност за фактуриране на доставките по отделни направления и дирекции в обем и артикули, както са подадени по заявка.

-       Възможност за месечно разплащане по банков път;

-       Остъпки на останалите артикули, предлагани от доставчика;

-       Възможност за предоставяне на актуални ценови каталози -10/15 бр.

3.    Мостри на избрани продукти от ценовата оферта - Приложение 2. Същите ще бъдат върнати след приключване на конкурса. Доставчикът гарантира, че продуктите, показани като мостри ще бъдат доставяни през целия срок на договора.

 

            Бихме желали да получим Вашите предложения (оферта + мостри) в запечатан плик в срок до 14.02.2013 г. на адрес:

 

ФИЛКАБ АД

4004 Пловдив

ул. Коматевско шосе № 92

Соня Пеева - ръководител Направление Маркетинг

 

Всички подали коректни оферти ще бъдат информирани писмено за резултатите от конкурса.

 

Приложение 1: Списък с офис материали

Приложение 2: Мостри