Международно изложение Solarex 2014 в Истанбул, Турция

На 10 април започна международното изложение SOLAREX 2014 в Истанбул, където Филкаб АД се представя със собствен щанд. Изложението се провежда от 10 до 12 април в Експо центъра до летището на Истанбул и има репутацията на едно от най-ефективните събития във областта на фотоволтаичните технологии в Турция.

На щанда са изложени инвертори на SMA и Kostal, фотоволтаични модули на QCell и покривната им система QFlat. Първият ден приключи с успешното  представяне на Атанас Танчев - Мениджър Проекти на направление ВЕИ във Филкаб пред представители на местния бизнес и браншови организации на тема "Фотоволтаични системи за собствена консумация - опита на Филкаб АД".

През изминалата година успешно бяха реализирани няколко самостоятелни системи за собствена консумация с възможност за резервиране на захранването в различни области на България. Успоредно с това приключиха и няколко проекта в съседни държави, което спомага за увърждаването на фирмата като надежден партньор при проектирането и изграждането на фотоволтаични паркове извън страната.

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

На изложението направление ВЕИ на фирмата търси контакти с местни инженерингови партньори и инвеститори за договаряне, проектен мениджмънт и изпълнение на  PV проекти в Турция.