НОВ ПРОДУКТ Указателен осветител

Осветително тяло "Вентилацията работи"

 

 

През 2010 г. бяха обнародвани "Закон за здравето" и "Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места". Помещенията и обектите с разрешено тютюнопушене е необходимо да отговарят на определени изисквания и да имат светлинна сигнализация за работеща вентилация.

В отговор на тези изисквания ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти указателни осветителни тела с надпис „ Вентилацията работи" със светодиоди.

 

Светлинната сигнализация за работеща вентилация е задължителна за обособени помещения за тютюнопушене в закритите обществени места като:

 

 • ресторанти, кафе-клубове и барове
 • заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим на работа
 • местата за настаняване и средствата за подслон
 • железопътни гари, летища, морски гари и автогари
 • плавателните съдове
 • определените от работодателите помещения в сградите, в които има обособени работни места  

В тези помещения и обекти се поставя светещ знак, предназначен за посетителите с текст "Вентилацията работи". Светлинната сигнализация се включва и работи по време на работа на механичната вентилация.

 

Новите условия влизат в сила един месец след обнародването на наредбата в Държавен вестник. Структурите на Министерство на Здравеопазването по места - РИОКОЗ, започват тематични проверки дали правилата се спазват от началото на 2011 г.

 

 

Технически характеристики:

 

Корпус и разсейвател: конструиран с качествени компоненти, метал (корпус) и полиметилметакрилат (РММА за разсейвателя).  

Монтаж: монтира се на стена.

 

 • Брой светодиоди - 32;

 • Мрежово захранване - 220V,50Hz;

 • Влажност - до 95% относителна влажност;

 • Ниски цени при много добри параметри;

 • Гаранция - 24 месеца.

 • Лепенки - Бял надпис на син фон или червен надпис на бял фон

 

Изделие

Брой LED

H,
мм

A,
мм

L,
мм

Y,
мм

УКАЗАТЕЛЕН ОСВЕТИТЕЛ LED "ВЕНТИЛАЦИЯТА РАБОТИ" VLRT32

  32

138

28

330

270

 

За повече информация посетете нашия сайт: www.filkab.com - Продукти - Осветителна техника - Нови продукти.

 

или се обадете на:

 

Инж. Тихомир Славчев 

тел.: 032/ 608 581

e-mail: tihomir.slavchev@filkab.com

 

Направление Продажби

тел: 032/608 888

e-mail: sales@filkab.com