Нови сертификати по ISO 9001, 14001 и 18001

Бюро Веритас  удостоверява, че сертификационния одит на интегрираната система за управление за съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 на Филкаб АД бе успешно приключен на 16 май 2017 г.

Новите сертификати са качени на сайта в секция За нас/Сертификати