Нов сайт на ФИЛКАБ СОЛАР ООД

На 1-ви ноември беше официално открит новият интернет сайт на Филкаб Солар, с който да се представят възможните области на приложение и предимствата на технологиите за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Сайтът е насочен както към потребителите, които за пръв път се докосват до фотоволтаичните системи, така и към професионалистите - инсталатори, дистрибутори и ВЕИ производители.

ФИЛКАБ Солар е част от групата на ФИЛКАБ АД, чиято дейност е фокусирана към предлагането на цялостни решения в областта на възобновяемите енергийни източници - проектиране, доставка на материали и изграждане на системи и съоръжения. Има изпълнени фотоволтаични проекти в България и в чужби­на. Освен кратките срокове за из­граждане, фирмата предлага дистан­ционен мониторинг, гаранционно и извънгаранционно обслужване на пуснатите в експлоатация обекти.

За повече информация посетете новия сайт:

http://www.filkab.solar