Презентация на Сименс ЕООД във Филкаб АД

На 18.05.2011 г. от 14:00 ч. Филкаб АД съвместно със Сименс ЕООД организира презентация, на която ще бъдат представени следните продукти:

 

- Елегазово КРУ, тип "NXPLUS C" за първично електроразпределение;

- Елегазово КРУ, тип "8DJH" за вторично електроразпределение;

- Предимства на елегазовата технология.

 

В презентацията участвува и демонстрационен камион на SIEMENS и участниците ще имат възможността за детайлно запознаване с продуктите и възможност за извършване на манипулации с техниката.

 

За повече информация и записвания:

тел: (032) 608 139; 277 176