Презентация на ФИЛКАБ АД

На 21 юни в базата на ФИЛКАБ АД, Пловдив, ул. Коматевско шосе № 92, бе проведена презентация на продуктите и услугите на фирмата пред проектанти от Пловдив и областта.

Мероприятието бе организирано съвместно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Пловдив.

Дейността на фирмата бе представена в три части:

1. Обща презентация на Филкаб АД

2. Инженерингова дейност - продукти, услуги, проекти.

3. Направление ВЕИ - търговска дейност и изпълнени проекти.

След презентацията присъстващите имаха възможност да се запознаят с производствено-технологичния комплекс и складовата база на фирмата.