Приключи промоцията на PHILIPS за продажба на LED пури

Кампанията, която проведохме с Philips за продажба на LED пури в периоада 01.11.2016 - 15.12.2016 приключи. Благодарим на всички участници.

Фирмите, които получават подаръци са: 

 

Фирма

Адрес

Лице за контакт

Тел.

е-мейл

Подарък

Колич.

ЕЛЕКТРУМ ЕООД

ул. Перелик  №  1, вх. Д, ап. 46, 4700_Смолян

Мария Коджаколева

0887476789

electrum.smolian@gmail.com

Комплект за зареждане на мобилно устройство

7 бр.

БИОВЕТ АД - РАЗГРАД

бул. Априлско въстание №  68 А, 7200 Разград

 

084/615275 615180

biovet@biovet.com

Комплект за зареждане на мобилно устройство

4 бр.

БИОВЕТ АД - РАЗГРАД

бул. Априлско въстание №  68 А, 7200 Разград

 

084/615275 615180

biovet@biovet.com

Разклонител за контакт Helium

1 бр.

КАРНЕС ЕООД

ул. Николаевска №  80, офис 7, 7000 Русе

Георги Вичев

082/827485

karnes@abv.bg

Разклонител за контакт Helium

1 бр.

КАРНЕС ЕООД

ул. Николаевска №  80, офис 7, 7000 Русе

Георги Вичев

082/827485

karnes@abv.bg

Разклонител Standard

1 бр.

КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС АД

ж. к. Логистичен център Лозен, ул. Лозен № 6, 1151_с.Лозен

 

02/960-25-99

 

Разклонител за контакт Helium

1 бр.

КАНЕВ ООД

ЖК Хале, бл. 2, вх. А, ап. 2, 8600_Ямбол

Каньо Канев

038/226 80

kanev_bg@abv.bg

Разклонител за контакт Helium

1 бр.

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ ООД

ул. Климент Охридски № 31, вх. А, 5000_Велико Търново

Стефан Василев

 

 

Разклонител за контакт Helium

1 бр.

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ ООД

ул. Климент Охридски № 31, вх. А, 5000_Велико Търново

Стефан Василев

 

 

Разклонител Standard

1 бр.