Решения по процедура открит избор за определяне на изпълнител

С Решение №34 / 17.01.2013 г. Филкаб АД прекратява процедурата за избор на изпълнител по Обособена позиция 1: "Специализирано оборудване". 

С Решение №35 / 17.01.2013 г. Филкаб АД определи изпълнител по Обособена позиция 2: "Софтуерна система за планиране и управление на ресурсите на предприятието (ERP)".

 

Решение №34

Решение №35