Семинар на Шнайдер Електрик - Решения за индустриалната автоматизация

На 15.04.2014 г. в административната сграда на ФИЛКАБ АД в гр. Пловдив се проведе семинар на

Шнайдер Електрик - Решения за индустриалната автоматизация.

Събитието посетиха представители на инженерингови компании и специалисти от В и К Пловдив.

На презентацията бяха представени нова гама контролери Modicon и контролери с вграден дисплей.

Специалисти на Шнайдер Еелктрик отговарях на въпроси и дискутираха предимствата на представените продукти.

Повече подробности можете да получите от:

инж. Веселин Гичев

Специалист Търговия

тел. 032/277 197

e-mail: veselin.gichev@filkab.com