Съвместен семинар на Сименс България и Филкаб - TIA Portal Innovation Tour

Фирмите Сименс България, направление Индустриална автоматизация и ФИЛКАБ АД организираха семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour, който се състоя на 08.05.2014 г. в централната база на Филкаб АД в гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе № 92.

Събитието премина при изключителен успех и събра инженери, проектанти и програмисти от индустриалнни фирми на Южна България. 

Присъстващите се запознаха с новата инженерингова платформа на Siemens TIA Portal V13 и възможностите за повишаване на продуктивността на производството. Бяха представени и новостите в системите за автоматизация Simatic Logo, S7-1200 v4, S7-1500 v1.5, Safety Integrated също са застъпени в програмата на събитието. -