Филкаб АД направи дарение на Технически университет - София, филиал Пловдив

Филкаб дари 4 компютъра и арматура за въздушни линии 20 кV на катедра Електротехника от ТУ - София, филиал Пловдив. Кабелната арматура ще послужи за изработване на опитна установка за извършване на лабораторни изпитания по електротехника за измерване на провеса на проводниците при различни климатични условия.

 

 

Благодарствено писмо от Технически университет.