Филкаб АД направи дарение на Техническия университет в Пловдив

Филкаб дари оборудване на Сименс за лабораторията към катедра "Системи за управление". Целта на дарението е студентите от факултета по Електроника и автоматика да се запознаят и тестват в реална среда апаратура на една от водещите световни фирми в областта.

Надяваме се с това да спомогнем за по добрата професионална подготовка и ориентация на бъдещите инженери.  

Фирмата поддържа от години много добри взаимоотношения с преподаватели и студенти от Техническия университе. Те са чест гост на всички семинари и обучения, организирани на територията на фирмата от нейните дистрибутори.  

Сред персонала на фирмата има наети завършили инженерни специалности на ТУ - филиал Пловдив.