Филкаб АД продава унипаваж, тип БЕХАТОН

Филкаб АД продава унипаваж, тип БЕХАТОН, с дебелина 10 см. Цена 0,23 ст/бр. без ДДС. Налично количество – приблизително 700-800 м2При закупуване на по-голямо количество се предлага отстъпка.

Лице за контакт: Филип Филипов, моб. тел. 0886 300 093