Филкаб АД с награда за качество за 2009 г.

На юбилейната ХХ-та Национална научно-практическа конференция "Качеството - за по-добър живот ' 2009" на  Филкаб АД бе присъдена награда за качество за 2009 г.

Наградата се присъжда от сдружение Клуб 9000 съорганизатор на конференцията.