Филкаб предлага комплексни решения в областта на соларните системи

В продължение на няколко години ФИЛКАБ АД развива своята дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и придоби богат опит. Общата мощност на изградените от нас фотоволтаични електроцентрали надмина 20 MWp.

ФИЛКАБ АД предлага на своите клиенти, както комплексни доставки на всички компоненти и материали по системите, така и съпътстващи дейности - проучване, анализ, оценка и оптимизиране. Наши специалисти могат да извършат проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и последващо обслужване и поддръжка. За изпълнение на тези задачи използваме одобрен швейцарски софтуер PVsyst.

Инвестициите във фотоволтаичните системи са дългосрочни и за да гарантира очакваната производителност и възвръщаемост, надеждност и предвидимост, ФИЛКАБ АД използва само висококачествени продукти. Основните доставяни и използвани от нас компоненти са:

•        фотоволтаични модули,

•        носещи конструкции,

•        инвертори и инверторни станции,

•        комплектни разпределителни уредби и станции,

•        контролери и зарядни устройства,

•        акумулаторни клетки и батерии,

•        електрически табла,

•        кабели ниско, средно и високо напрежение,

•        кабелни аксесоари,

•        мониторингови системи,

•        метеорологични станции,

•        инструменти и измервателна техника.

 

ФИЛКАБ АД предлага следните системи с възобновяеми енергийни източници:

 

            Фотоволтаични електроцентрали и системи

  • Свързани към електропреносната или електроразпределителната мрежа
  • Автономен тип, с или без акумулиране на електроенергия
  • Стационарни
  • Следящи слънцето
  • Наземни
  • Сградни - по фасади, хоризонтални и скатни покриви

 

            Хибридни системи за производство на електроенергия от фотоволтаични и вятърни генератори.

Фотоволтаичните модули в една слънчева електроцентрала представляват основен дял в инвестицията. Поради тази причина наш партньор е световно известната компания Q.Cells SE, Германия. Тя произвежда масово най-търсените фотоволтаични модули: поликристални силициеви и тънклослойни CIGS. Поликристалните силициеви модули се делят на две групи: Q.Base за наземен монтаж и Q.Pro за сградни инсталации. Модулите Q.Smart от най-съвременната и перспективна технология CIGS на фирмата вече се предлагат на пазара с ефективност 13%.

Инверторите и инверторните станции заемат важно и отговорно място във фотоволтаичните електроцентрали за постигане на безотказна работа и висока ефективност. ФИЛКАБ АД използва в производството на трансформаторни постове и станции само оборудване с доказано качество от фирми, като SMA и Siemens.  Богатата гама инвертори ни позволява да изграждаме системи и електроцентрали с мощности от няколко киловатпика до стотици мегаватпика.

Фотоволтаичните системи се характеризират с голям брой електрически връзки. За постигане на висока надеждност и непрекъсната работа е необходимо използване на качествени конектори.

 

Всички продукти на Q.Cells, както и компетентна консултация се предлагат от специалистите на Филкаб АД.

 

гр. Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 92

тел.:    (032) 608 881; 277 171

факс: (032) 671 133

e-mail: office@filkab.com