Соларна електроника в Дирекция

Във връзка с нарастващия интерес към използването на възобновяемите източници на енергия фирма Филкаб АД предлага на своите клиенти продуктите на немската фирма "Steca", работеща усилено в производството на соларна апаратура. В продуктовата гама са включени изделия, служещи за управление, контрол и защита на системи за затопляне на топла вода и производство на ел.ток от слънчевата енергия.

 

Продуктите са разделени в две основни подкатегории:

 

           I. Апаратура за слънчеви системи за производство на ел.ток (фотоволтаична система), несвързана към разпределителната ел. мрежа.

  

Контролери за зареждане - осигуряват нормални условия на работа на акумулаторната батерия, като я предпазват от настъпването на необратими последствия вследствие разрядните и разрядни процеси. Освен това регулатори са снабдени с допълнителни защити, които осигуряват нормалната работа на фотоволтаичната система като цяло. Уредите могат автоматично да избират стойността на работно напрежение 12/24 VDC.

 

Контролер за зареждане тип PR Контролерът намира приложение в соларни системи с мощност до 900 Wp. Той е снабден с LCD екран., на който са показани актуалните параметри на фотоволтаичната система.

 

1570_pr_3030_315px_120 

 

 

Основни технически параметри

 

 

PR 1010

PR 1515

PR 2020

PR 3030

Макс. ток на к.с. от мод. при 250С

10 А

15 А

20 А

30 А

Макс. ток на товара при 250С

10 А

15 А

20 А

30 А

Работно напрежение

12V / 24V

12V / 24V

12V / 24V

12V / 24V

 

 Контролер за зареждане тип Solarix PRS - чрез четири светодиода се показва моментния статус на заряд на батерията. Уредът предлага възможност за избор на начина за зареждане на батерията.

 

256_steca_solarix_prs_72dpi_315px_120 

 

Основни технически параметри

 

 

PRS 1010

PRS 1515

PRS 2020

PRS 3030

Макс. ток на к.с. от модулите при 500С

10 А

15 А

20 А

30 А

Макс. ток на товара при 500С

10 А

15 А

20 А

30 А

Работно напрежение

12V / 24V

12V / 24V

12V / 24V

12V / 24V

  

Контролер за зареждане тип PR Night - Контролерът намира приложение в соларни системи с мощност до 300 Wp. Той може да служи за управление на осветлението в различни приложения като PV улични лампи, автобусни спирки или билбордно осветление. Чрез вградения часовник, контролерът предлага две основни опции: включването на осветлението след залез слънце и изключване му преди изгрев слънце.

 

257_pr_1010_night_72dpi_315px_120 

 

Основни технически параметри

 

 

PR 0606N

PR 1010N

Макс. ток на к.с. от модулите при 500С

6 А

10 А

Макс. ток на товара при 500С

6 А

10 А

Работно напрежение

12V / 24V

12V / 24V

  

Контролер за зареждане тип Tarom - чрез своя оптимален дизайн и функции този регулатор намира приложение в телекомуникациите и в хибридни соларни системи, несвързани към ел. мрежа. Може да се използва във фотоволтаични състеми с мощност до 2400 Wр като напрежението на веригата може да бъде и 48 VDC. Уредът има възможност за свързване към него на устройство за дистанционно управление и наблюдение.

 

1560_tarom_440_315px_120 

 

 Основни технически параметри

 

 

Tarom 235

Tarom 245

Tarom 440

Макс. ток на к.с. от модулите при 200С

35 А

45 А

40 А

Макс. ток на товара при 200С

35 А

45 А

40 А

Работно напрежение

12V / 24V

12V / 24V

48V

 

Енергоспестяващи лампи Solsum ESL - компактните флуоресцентни лампи са предвидени за работа в ел.вериги с напрежение 12 VDC. Високата електронна ефективност и ниски температурни загуби осигуряват повече от 100 000 комутационни цикли. Предлагат се лампи с мощност 5, 7 и 11 W, като лампата с мощност 11 W отговаря на лампа с нажежаема жичка с мощност 60 W. Лампите се монтират към стандартен цокъл Е27.

 

269_lampen_72dpi_315px_120 

 

Инвертори - служат за преобразуване на постоянното напрежение подадено от батерията в променливо напрежение 220 VAC и честота 50 Hz подадено към консуматора. Имат вградени различни защити осигуряващи нормалната работа на цялата фотоволтаина система.

  

Инвертори тип AJ - инвертори с мощност от 275 W до 2400 W. При липса на товар, инверторът преминава в режим „Готовност", чрез който се намалява до минимум собствената консумация на уреда. Инверторите притежават добра претоварваща способност, която им осигурява лесна работа дори при критични товари.

 

1494_aj400_2000_315px_120 

 

Основни технически параметри

  

  

275-12

350-24

600-24

1300-24

2400-24

Ном.входно напрежение, V

12

24

24

24

24

Толеранс на входното напрежение,V

10.5 - 16

21 - 32

21 - 32

21 - 32

21 - 32

Изх. напрежение

230V~ +0/-0.05 %

Изх. честота

50 Hz +/-0.05 %

Ном. мощност (VA)

200

300

500

1000

2000

 

           II. Апаратура за управление на система за топла вода.

  

Контролерите за управление служат за контрол и управление на параметрите на веригата за топла вода, като температура на водата в слънчевия колектор и бойлера и запазване на стойностите им в допустимите граници.

 

Контролер за управление тип TR 0201 - Този контролер има LCD екран на който се показват параметрите на веригата. Има два температурни входа и управляващ изход.

 

141_tr_0201_s_120 

 

Контролер за управление тип TR 0301 - Първият контролер на пазара с графичен дисплей, който анимира слънчевата система. Има на три входящи параметъра (температури) и един управляващ изход.

 

280_tr_0301_72dp_315px_120 
           

 

Контролер за управление тип Suntana - Този контролер е подходящ за управление и контрол на термална система, която включва слънчеви колектори, бойлер и алтернативен източник на топлина или циркулационна помпа. Има пет входа за измерване на температура и един вход за измерване на енергия както и един изход за регулиране на скорост и един превключващ изход.

 

284_suntana_72dpi_315px_120 

 

Контролер за управление тип TR 0502 - Този контролер е подходящ за управление и контрол на слънчеви системи, които имат колектори, насочени в две различни посоки (изток / запад) или два вида събирателни съда - битов бойлер за топла вода и буферен резервоар. В памет му има 7 броя предварително зададени системи за управление. Разполага със пет входа за измерване на температура и два изхода - един изход за регулиране на скорост и един превключващ изход.

 

1547_tr_0502_315px_120 

 

За повече информация можете да се обърнете към инж. Атанас Трайков - 032/ 608 882 и инж. Александър Ангелов - 032/ 277 184