Успешен сертификационен одит за ФИЛКАБ АД

q4quality_120+  treeday_120  + petrovconsultlogofon_120

 

 

На 9 и 10 Май тази година приключи успешно сертификационния одит на Филкаб АД по внедрената интегрирана система за управление на качеството, околната среда и, здравословни и безопасни условия на труд. Одита се проведе от Бюро Веритас Сертификейшън. Дружеството ще получи като резултат  отново сертификат по ISO 9001:2000, както и, сертификати по ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.