Industrial Communication & PROFINET Tour 2016

Industrial Communication & PROFINET Tour 2016

 

Семинарът ще се проведе в рамките на един работен ден (от 9:00 до 16:00ч.) и ще включва технически презентации и демонстрации на жи­во.

В презентационната част ще бъдат представени новостите в областта на индустриалната кому­никация Simatic NET, безжичната индустриална комуникация и мрежова сигурност. В камиона ще имате възможност да се запознаете с решенията на Siemens за изграждане на системи за индуст­риална автоматизация, базирани на PROFINET.

Гост-лектор ще бъде г-н Gerhard Duerauer от Siemens Австрия. Презентацията му ще бъде изнесена на английски език.

Участие в семинара се допуска само след предварителна регистрация.

За повече информация:

Соня Пеева

тел. 032/608 139

e-mail: marketing@filkab.com