Национален семинар за осветителна техника - гр. Русе

На 22 май 2008 г. от 14:00 часа в зала 2.101 на Русенския университет "Ангел Кънчев" (нов учебен корпус 2) ще се проведе:

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР "НОВОСТИ В ОСВЕТИТЕЛНАТА ТЕХНИКА"

 

ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА

 

1. Информация за Специализираното изложение по осветителна техника - Франкфурт 2008.

2. Светодиодите - технологии, стандарти, концепции за развитие.

3. Проблеми при реализирането на светодиодни осветителни уредби.

4. Проектиране и оценка на енергийната ефективност на светодиодни осветителни уредби.

5. Съвременни конвенционални светлинни източници.

6. Представяне на Български Светлина е-Център (Интернет портал на НКО).

7. ФИЛКАБ АД в осветителната и инсталационната техника.

 

Лектори по тематиката на семинара ще бъдат: проф. Николай Василев, доц. Христо Василев, маг. инж. Филип Шкембов, маг. инж. Николай Бърдарски. маг. ик. Любомир Петков, маг. инж. Неделчо Симеонов.

По време на семинара ще се организира изложба на светлотехнически изделия.

За участниците в семинара ще бъде даден коктейл.