ФИЛКАБ АД и AUTEM Gmbh, Германия сключиха търговско споразумение за продажба на техническо оборудване и програмно осигуряване за анализ на индустриални комуникационни мрежи.

            autem_01

 AUTEM Gmbh предлага инструменти за диагностика и дистанционно обслужване автоматизирани системи, тестери за индустриална комуникация, за анализ на данните и протоколите за предаването им.

 

PLC-ANALYZER pro 5

 

 plcanalyzer_pro_5

   Софтуер за анализ на логиката и запис на данните на  PLC. Лесно се събират данните и се прави оценка на вътрешните сигнали - входове, изходи, маркери и т.н.

 

 PLC-ANALYZER pro 5 поддържа работа със следните контролери

 

SIMATIC S7, C7, M7, S5

Sinumerik

VIPA S7

SAIA xx7

Festo

BOSCH

PILZ

Allen-Bradley

Schneider

GE Fanuc

OMRON

Mitsubishi

plc_analyzer

PROFIBUS Tester v3

 

 

profibus_tester

    Тестер осигуряващ непосредствен преглед на състоянието на сигналите в линията, който позволява бързо откриване на неизправностите в PROFIBUS мрежите.

    Повечето мрежи по спецификация  RS485 използват в качеството на физическа среда усукана  двойка. Много често при възникване на грешки се търси причината в управляващата програма. Опитът показва че, неправилното проектиране и параметриране на мрежата могат да бъдат причина за повечето реални проблеми.

 PROFIBUS-Analyzer

 

profibusanalyzer

    PROFIBUS-Analyzer  инструмент за анализ и оптимизиране на PROFIBUS мрежи.  Подходящ за продължителен мониторинг на мрежи, ранно откриване на скрити грешки , оптимизиране на трансфера на данни и анализ на конфигурационните грешки.

BLACKBOX 2

 

blackbox_produkt

    BLACKBOX  от AUTEM ултракомпактен компютър за дългосрочно записване на сигналите от  PLC и архивиране на данните. Осигурява отдалечена поддръжка чрез  PLC-ANALYZER pro 5. Благодарение на малките си размери системата лесно може да се интегрира в управляващото табло.

    BLACKBOX  може продължително да записва и архивира процесните данни за дълъг период от време.