Енергетика

За нашите клиенти от сферата на Енергетиката осигуряваме:

 

  • бърза доставка при аварийни ситуации
  • складови бази с богата гама налични изделия

 

Ние Ви предлагаме:

 

  • кабели и проводници ниско, средно и високо напрежение за електрозахранване, електроразпределение и електропренос
  • кабелна арматура и аксесоари
  • трафопостове и разпределителни устройства
  • апаратура за средно напрежение

 

Наши клиенти са водещи български и чуждестранни фирми.