Клиенти

Това, към което се стремим, е нашите клиенти винаги да бъдат в крак с постоянно развиващите се нови технологии, което да ги прави водещи в техния бизнес. Разбираме техните специфични потребности и се стремим да ги удовлетворим съобразно техните желания. Предлагаме на нашите клиенти продукти с най-високо качество, изключително добро обслужване, бързи и сигурни доставки и конкурентни цени.


Доверието, честността и откритите човешки отношения са в основата на комуниакцията ни с Вас.

 

През последните години сме били доставчик на български фирми, работещи в областта на Eнергетика, Mеталургия, Химическа и Фармацевтична Промишленост, Строителство и Инженеринг, Циментова Промишленост, Телекомуникации, Машиностроене, Водоснабдяване, Хартиена Промишленост и много други.