Аксесоари

Подробна информация

pdf GV3P EN

pdf GV3ME80 EN

pdf GV7 EN

pdf GV2 EN

  • Аксесоари за термомагнитни моторни прекъсвачи- помощни контакти, гребени, минимално напреженови изключватели, адаптори и др.

 

Наш No. Каталожен No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
401010020201 GVAE1 Допълнителен контакт преден 1НО или 1НЗ /в зав. от монт./ за GV2, GV3P бр. 8.220 Запитай
401010020202 GVAE11 Допълнителни контакти предни 1НО+1НЗ за GV2, GV3P бр. 10.680 Запитай
401010020203 GVAE20 Допълнителни контакти предни 2НО за GV2, GV3P бр. 10.680 Запитай
401010020204 GVAN11 Допълнителни контакти странични 1НО+1НЗ за GV2, GV3P бр. 11.100 Запитай
401010020205 GVAN20 Допълнителни контакти странични 2НО за GV2, GV3P бр. 10.620 Запитай
401010020206 GVAD1010 Сигнален контакт 1НО + доп. контакт 1НО странични за GV2, GV3P бр. 15.790 Запитай
401010020207 GVAD1001 Сигнален контакт 1НО + доп. контакт 1НЗ странични за GV2, GV3P бр. 15.790 Запитай
401010020208 GVAD0110 Сигнален контакт 1НЗ + доп. контакт 1НО странични за GV2, GV3P бр. 15.790 Запитай
401010020209 GVAD0101 Сигнален контакт 1НЗ + доп. контакт 1НЗ странични за GV2, GV3P бр. 15.790 Запитай
401010020210 GVAM11 Сигнален контакт превключващ страничен /GV2, GV3P, GV3L бр. 17.140 Запитай
401010020211 GVAU025 Минималнонапреженов изключвател 24V 50Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020212 GVAU026 Минималнонапреженов изключвател 24V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020213 GVAU055 Минималнонапреженов изключвател 48V 50Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020214 GVAU056 Минималнонапреженов изключвател 48V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.070 Запитай
401010020215 GVAU107 Минималнонапреженов изключвател 100V 50Hz и 110V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020216 GVAU115 Минималнонапреженов изключвател 110-115V 50Hz и 127V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020217 GVAU116 Минималнонапреженов изключвател 110-115V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020218 GVAU125 Минималнонапреженов изключвател 120-127V 50Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020219 GVAU207 Минималнонапреженов изключвател 200V 50Hz и 220V 60Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай
401010020220 GVAU225 Минималнонапреженов изключвател 220-240V 50Hz за GV2, GV3P бр. 29.330 Запитай

1 «« 2 «« 3 «« 4 «« 5 «« 6   Next