Аресторни табла

Подробна информация

pdf Каталог BG

pdf Catalogue EN

  • Аресторните табла се използват за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Изработват се аресторни табла в зависимост от системата на заземяване на електрическата инсталация.

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС
000000000 Аресторни табла според системата на заземяване на електрическата инсталация ниско напрежение. В таблата се вграждат катодни защити клас B (I ниво) и/или катодни защити клас C (II ниво) бр. Обади се Запитай