ФЕЦ ,, Момчилград ''

  • Инсталирана мощност: 70,38 kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230Wp
    Инвертори: 9 х SMA SMC 7000TL
    Пуснат в експлоатация: Юни 2012 г.
    Местоположение: гр. Момчилград

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС