гр. Хасково

  • Инсталирана мощност: 30kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 240Wp
    Инвертори: 2 х STP 15000TL-10
    Пуснат в експлоатация: Юли 2012 г.
    Местоположение: гр. Хасково

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС