Лозен

 • Монофазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.
  Инсталирана мощност: 3kWp
  Фотоволтаични панели: BenQ PM250M01 260Wp
  Инвертори: SMA Sunny Boy 3000TL-21; SMA Sunny Backup 2200
  Акумулаторни батерии: 2 x SunLight VRLA 150Ah 12V
  Автоматично превключващо табло: SMA AS-Box-S
  Пуснат в експлоатация: септември 2013 г.
  Местоположение: с. Лозен, област София

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС