Свежен

 • Трифазна фотоволтаична система за собствена консумация и възможност за резервиране на захранването в еднофамилна къща.
  Инсталирана мощност: 11,04 kWp
  Фотоволтаични панели: Hanwha Q Cells Q.Pro-G2 240Wp
  Инвертори: 1 x SMA Sunny Tripower 9000TL-20, 3 x SMA Sunny Island 6.0H
  Акумулаторни батерии: 48 x SunLight OPzV 800Ah 2V
  Автоматично превключващо табло: Произведено от ФИЛКАБ АД
  Пуснат в експлоатация: април 2013 г.
  Местоположение: с. Свежен, община Брезово, област Пловдив
 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС