ФЕЦ ,,Белозем"

  • Инсталирана мощност: 247 kWp
    Фотоволтаични панели: JA Solar JAP6-60-245/MP
    Инвертори: 14 х SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: май 2012 г.
    Местоположение: с. Белозем, област Пловдив

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС