ФЕЦ ,,Болярино"

  • Инсталирана мощност: 91kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230Wp
    Инвертори: 6 x SMA STP 15000TL-10
    Пуснат в експлоатация: май 2012 г.
    Местоположение: с. Болярино, област Пловдив

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС