ФЕЦ ,,Братя Даскалови"

  • Инсталирана мощност: 100kWp
    Фотоволтаични панели: Q.Cells Q.Pro-G2 230Wp
    Инвертори: 5 x SMA STP 17000TL-10
    Пуснат в експлоатация: юни 2012 г.
    Местоположение: с. Братя Даскалови, област Стара Загора

 

Наш No. Описание Мярка Базова цена
лв. без ДДС